IMPRESSUM

Izdavač Oblaci

OIB 66730712518
Primorska 8a
51000 Rijeka, Hrvatska
t: +385 97 73 69 494
e: oblaci@oblaci.hr

Sanja Tumara

glavna urednica
sanja.tumara@gmail.com

Srđan Brajčić

novinar suradnik, web
info@volimpse

Gorana Abramović

stručni novinar suradnik